Syarat-Syarat Pendaftaran dan Permohonan Pembiayaan :
  1. 1. No. KP dan nama PEMILIK PERNIAGAAN bagi perniagaan MILIKAN TUNGGAL
  2. 2. No. KP dan nama SALAH SEORANG RAKAN KONGSI bagi perniagaan PERKONGSIAN atau PERKONGSIAN LIABITI TERHAD (PLT)
  3. 3. No. KP dan nama AHLI LEMBAGA PENGARAH YANG DIBERI KUASA untuk memohon dan menerima pembiayaan berdasarkan resolusi syarikat bagi SYARIKAT SDN. BHD
  4. 4. Sila rujuk kepada Soalan Lazim (FAQ) bagi soalan umum permohonan pembiayaan
  5. 5. Semua dokumen perlu dihantar kepada Pejabat MARA Daerah (PMD) atau Bahagian Pembiayaan Perniagaan (pembiayaan PRiN dan MISA) dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan.
  6. 6. Muat turun Senarai Semak Dokumen